Please select an FLEXIcontent address field in module configuration

 

Når en hund er kåret i Dansk Politihundeforening, kan hund og fører deltage i konkurrenceprogrammet.

 

Hvis hunden skifter ejer, er det kun kåringen der følger hunden, så derfor skal hunden og den nye ejer starte i Unghundeklassen.

 

Foreningens konkurrenceprogram består af 4 konkurrenceklasser:

 

·         Unghundeklassen

 

·         Patruljeklassen

 

·         Kriminalklassen

 

·         Vinderklassen

 

I hver klasse er 11 øvelser:

 

·         Øvelse 1: Fri ved fod

 

·         Øvelse 2: Apportering

 

·         Øvelse 3: Halsgivning

 

·         Øvelse 4: Spring

 

·         Øvelse 5: Afdækning

 

·         Øvelse 6: Fri ved cykel

 

·         Øvelse 7: Gerningsstedssøg

 

·         Øvelse 8: Sporsøg

 

·         Øvelse 9: Rundering/eftersøgning

 

·         Øvelse 10: Anholdelsesopgave

 

·         Øvelse 11: Frygtløshed for slag

 

 

 

Programmet er dansk og tilrettelagt af erfarne tjenestehundeførere. Programmet tager sigte på løsning af praktiske opgaver, hvor hundeføreren disponerer sin og hundens indsats.

 

Det giver glade og velafbalancerede hunde, hvor svaghed i een disciplin ikke automatisk udelukker hunden fra at nå toppen.

 

Konkurrenceprogrammet bygger videre på kåringsprøven med blandt andet en øvelse, hvor hunden skal kunne løbe fri ved cykel, gerningsstedsøg og eftersøgningsopgaver med stigende sværhedsgrad i klasserne.

 

Rækkefølgen i prøverne er: Kåring og unghundeklasse, der afholdes i områderne. Udtagelse og Danmarksmesterskabet for Dansk Politihundeforening holdes i patruljeklasse, kriminalklasse og vinderklasse. Desuden afholdes der oprykningskonkurrencer for Patruljeklassen og Kriminalklassen i foråret.

 

Danmarksmesterskabet for Dansk Politihundeforening afholdes en gang årligt i den sidste weekend i september med forskellige lokalafdelinger som arrangører. Der deltager 48 hunde, heraf 24 tjenestehunde og 24 civile hunde i Danmarksmesterskabet for Dansk Politihundeforening fordelt på 3 klasser.

 

Ønsker man ikke at deltage i konkurrencer på højt plan med sin hund, kan man deltage i foreningslivet og dermed holde sin hund mental sund med opgaver efter vores program, hvor f.eks. næsearbejde prioriteres højt.

 

Netop det at vi træner i praktiske opgaver gør, at mange af vore medlemmer jævnligt kontaktes af personer, der har tabt en pung, et ur eller et par briller, i håb om at hunden kan finde disse ting. I mange tilfælde lykkes det da også at finde de tabte ting.

 

   
© Bogense PH