Please select an FLEXIcontent address field in module configuration

Bogense Politihundeforening tilbyder forår og efterår alle hundeejere, med større hunde fra ca. 7 mdr. og  ældre, at gå til træning på det vi kalder Lydighedskursus. Her lærer hund og fører, hvordan man bedst muligt får det rart sammen.

Er du i tvivl, om din hund passer på dette hold, som træner Søndag fra 10-11 kan du henvende dig til træningslederen. Ejeren får mest fornøjelse af en hund, der kender sin plads i flokken og får lov at bruge sine naturlige drifter. Hunden vil altid gerne gøre sin fører tilpas, altså gøre det rigtige og det, vi forventer af den. Det er derfor en fordel for begge parter, at få lært grundlaget for al træning; hvilket er lydighedstræning.

Denne lydighed kan for det meste leges ind i hunden. Man belønner med godbidder eller boldleg, når hunden gør det, man ønsker, og siger roligt nej, når det modsatte er tilfældet. Disse principper benyttes, når man på holdet træner følgende 6 øvelser:

Lineføring (hunden følger i slap line førerens venstre side ved forskellige vendinger og standsninger)

Fri ved fod (som lineføring – men uden line)

Apportering (hunden bringer en kastet genstand tilbage til føreren)

Afdækning (hunden skal lægge sig og blive liggende en tid)

Halsgivning (hunden giver hals på kommando)

Spring (hunden springer over et op til 1m højt springbrædt)

Hunden vil også lære at komme, når man kalder (hvilket ofte er et spørgsmål om at lære hunden, at det sjove sker i fællesskab med føreren).

Der bliver sikkert tid til at begynde udviklingen af byttedrift, som benyttes i den videre træning med eftersøgningsopgaver (rondering) og ved stop af figurant med beskyttelsesærme. Desuden vil ønsker og behov fra deltagerne i videst muligt omfang blive tilgodeset.

Hunden skal være vaccineret og have den udvidede ansvarsforsikring for at kunne gå på holdet.

Hvis man skal få det bedste udbytte af træningen, er det nødvendigt, at man bruger tid hver dag på at lege/træne med sin hund.

Kurset afsluttes med en “Oprykningskonkurrence”, hvor hunde og fører testes i, hvor godt de samarbejder og i, hvor langt de er nået i ovennævnte 6 øvelser. Hvis man er dygtig nok, kan man begynde på vores Kåringshold med henblik på at få hunden kåret. Hvis resultatet til Oprykningen ikke er tilfredsstillende, kan man senere blive bedømt med henblik på at komme på Kåringsholdet.

Kun hunde med DKK-stambog og af bestemte store racer kan kåres i Dansk Politihundeforening. Hvis man ikke opfylder disse betingelser, kan man alligevel få lov at gå på Kåringsholdet, og man kan komme til en kåringslignende prøve, der, hvis den bestås, giver adgang til at deltage i vore lokale konkurrencer. 

 

   
© Bogense PH