Please select an FLEXIcontent address field in module configuration

Kåringsprogrammet

Hvad er en kåring

Den første officielle prøve er kåringen, som er identisk med politiets godkendelsesprøve og er i relation til avl en anerkendt brugshundeprøve for stambogsførte hunde. For at stille til kåring med en hund, skal føreren være medlem af Dansk Politihundeforening.

Kåringen er en forudsætning for at kunne deltage i de øvrige konkurrencer.

Hundene kan kåres fra de er et år gamle, og inden kåringen er der lagt mange timers arbejde i træningen.

Det er altså på kåringsholdet den seriøse træning begynder. Man går på holdet i kortere eller længere tid afhængig af, hvor moden hunden er, hvor dygtig føreren er, og hvor lærenem hunden er.

På dette hold er det nødvendigt, at arbejde med hunden hjemme.

Kåringsprogrammet:

  • Lineføring
  • Fri ved fod
  • Apportering
  • Spring over 1,5 m højt plankeværk
  • Halsgivning
  • Afdækning i 2 minutter
  • Sporsøgning
  • Rundering
  • Stop af stokbevæbnet person
  • Stop af pistolbevæbnet person

 

Lineføring

Hunden skal føres på venstre side af føreren således, at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens side under opstandsninger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.

Fri ved fod

Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som i lineføring.

Apportering

Der anvendes en rund træpind. Længde ca. 20 cm. Tykkelse ca. 6 cm. Apporten skal kastes mindst 10 m ud fra føreren. Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende på plads ved førerens venstre side.

Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en ”PÅ PLADS” kommando efter apport aflevering. Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind. Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side. Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.

Spring

Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førens side.

Halsgivning

Hunden skal på kommando afgive 8-10 glam. Under øvelsen, må der ikke foran hunden være personer indenfor 100 m.

Afdækning

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren gå i skjul i en afstand af ca. 50 m. Hunden skal herefter blive liggende afdækket i 2 minutter. Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.

Spor

Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet, hvor der er naturlig passage af hårdt underlag.  På sporet skal hunden påvise en tabt genstand.  Sporet skal være uden skarpe knæk. Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm. Sporlængde – ca. 300 m. Alder – ca. ½ time.

Rundering

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller delvis skjult person. Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Stop af stokkebevæbnet person

Øvelsen afvikles i område, hvor der findes naturlige forhindringer.  En figurant iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok, der også kan være ”slagstok – læder” i hånden.

Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring.

Venstrehåndede førere må føre hunden på højre side.

Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten.

Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet.

Når hunden er ca. 50 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede arm.

Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider.

Hunden skal trods stokkeslag fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Såfremt personen er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Går hunden over til bevogtning, skal dette ske straks figuranten er passiv.

Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Stop af pistolbevæbnet person

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en pistol i modsatte hånd.

Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm.

Hundeføreren, der er søgt i dækning, skal beordre personen til at slippe pistolen og række   den frie hånd i vejret. Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning, eller hunden slipper sit bid på kommando fra føreren. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

   
© Bogense PH