Udskriv

Bogense PH er en underafdeling af Dansk Politihundeforening, som er stiftet i 1909.


Bogense afdelingen er en af ialt 51 afdelinger, fordelt over landet. Landet er delt i 7 lokalområder, hvor Bogense hører ind under område 4.


I Dansk Politihundeforening er medlemmerne opdelt i to sektioner:

 
Til konkurrencer og stævner konkurrerer sektion I og II hunde på lige fod med hinanden og flere træningssessioner er anlagt, så begge sektioner træner sammen.

Sektion II hundene, der jo er civile hunde, bliver ikke brugt til politiarbejde, men af og til retter folk henvendelse angående tabte eller mistede ting og her har sektion II hundene flere gange bevist, at de kan hjælpe folk og dermed erstatte tjenestehundene, hvis førere jo er aktive betjente og derfor har nok andet at se til.

I 2014 havde foreningen 1769 medlemmer, heraf 88 i sektion I og 1557 i sektion II, samt 124 passive medlemmer.

Hovedforeningen udgiver bladet  Politihunden og hver område udgiver deres eget blad PH Nyt, hvor hver klub har deres egne lokale sider, skrevet af medlemmerne.

Hovedforeningen blev stiftet i 1909 og har som overordnet formål at :

Vi opfylder hovedforeningens formål, ved at civile brugshunde interesserede folk træner i klubben – først på lydighedskurset derefter på kåringsholdet.

Hvis hunden kåres, kan man deltage i lokale, regionale og landsdækkende konkurrencer på lige fod med politiets hundeførere.

For at komme på kåringsholdet, skal man have deltaget i et lydighedskursus.